DuoDec d.o.o.

Most u ulici Jurija Gagarina

KONSALTING I PROJEKTOVANJE

INVESTITOR :
Energoprojekt- Niskogradnja AD
KONSULTANT :  
DuoDEC d.o.o. Beograd
PROJEKAT :  
Most u ulici Jurija Gagarina
LOKACIJA:
ulica Jurija Gagarina, Novi Beograd
SADRŽAJ PROJEKTA :
Kontrolni statički proračun mosta;
Glavni projekat osiguranja temeljne jame potpornih zidova i stubova;
Glavni projekat revizionog silaza;
Glavni projekat skele mosta
INVESTICIJA :  1.650.000. EUR-a
image002

OPIS PROJEKTA

  1. Na zahtev Izvođača Energoprojekt - Niskogradnja, urađen je kontrolni statički proračun mosta, čiji je cilj bio uočavanje nedostataka projekta i njihovo otklanjanje, kao i prilogađavanje projektnih rešenja tehnologiji izvođača.image003
  2. Most se nalazi u neposrednoj blizini postojećeg nasipa železničke pruge. Za potrebe izgradnje mosta bilo je potrebno uraditi konstrukciju za osiguranje iskopa temeljnih jama stubova i potpornih zidova. Potrebno je da konstrukcija osigurava sam iskop, ali i postojeći nasip i železničku prugu, i obezbedi njeno nesmetano funkcionisanje tokom izvođenja radova. Konstrukcija je izvedena kao zavesa od bušenih armirano - betonskih CFA šipova Ø600 mm dužine 12.00-16.00 m, koji su, zavisno od dubine iskopa, delom konzolni, a delom pridržani sa jednim, odnosno dva reda geotehničkih sidara i međusobno povezani betonskom poklapačom na vrhu šipova.
  3. image005Za potrebe izgradnje mosta bilo je potrebno uraditi projekat skele oplate. Skela se montirala kompletno na celoj dužini mosta od 188 m i bila je predvidjena da nosi opterećenje od glavnog nosača mosta, oplate za njega i korisno opterećenje pri betoniranju i utezanju glavnog nosača mosta. Temelji skele su urađeni kao AB ploče, radi sprečavanja velikih sleganja na lošem tlu. Gornja konstrukcija skele je urađena od sistema čeličnih stubova i glavnih greda, i drvenih sekundarnih nosača.
  4. U okviru rekonstrukcije ulice Jurija Gagarina bilo je potrebno uraditi i  projekat revizionog silaza FNP na postojećem kolektoru fekalne kanalizacije. Do kolektora je potrebno spustiti revizioni silaz (šaht) koji se sastoji od montažnih AB prstenova oslonjenih na AB ploču koja se oslanja na šipove. Ovime se izbegava ugrožavanje stabilnosti postojećeg kolektora.

Celokupnu projektnu dokumentaciju (statički proračun, grafička dokumentacija sa detaljima za izvođenje) za navedene radove je izradilo preduzeće DuoDec d.o.o. iz Beograda. Tokom izvođenja radova projektantski nadzor i implementaciju projekta na licu mesta, vršio je ovlašćeni inženjer DuoDec-a. 
Naslovna Reference Most u ulici Jurija Gagarina