DuoDec d.o.o.

Rekonstrukcija tramvajskih koloseka, kolovoza i KM u Beogradu

 

U periodu 2007-2010 Duodec je vršio stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji tramvajskih koloseka, kolovoza i kontaktne mreže u Beogradu i to:

1. Sanacija starog savskog mosta i rekonstrukcija tramvajskih koloseka, kontaktne mreže ( KM) i prilaznih saobraćajnica
2. Rekonstrukcija tramvajskih koloseka i KM kod Kalemegdana
3. Rekonstrukcija tramvajskih koloseka,  KM i kolovoza u Požeškoj ulici,  od Gospodarske mehane do Okretnice u Požeškoj ulici

image002
Naručilac posla je Grad Beograd, Agencija za investicije.
Posao je  finansiran iz kredita Evropske banke, i vršen je prema Ugovoru i uslovima FIDIC- crvena knjiga.
Učešće na tenderu za rekonstrukcije tramvajski koloseka omogućeno je firmama koje su prethodno prošle predkvalifikaciju, na kojoj  je ocenjena tehnička i finansijska sposobnost firme. 
U prvoj predkvalifikaciji, DuoDec je, kao podizvođač  učestvovao sa slovenačkom firmom DISconsalting. Kao predkvalifikovana firma, na tenderu je dobila posao vršenja stručnog nadzora na  Sanaciji starog savskog mosta i rekonstrukciji tramvajskih koloseka i KM. Duodec je oformio grupu stručnih lica nadzorne službe sačinjenu od sopstvenih inženjera i svojih saradnika.

Celokupan posao u organizacionom i  tehničko stručnom smislu  je obavio DuoDec.U sklopu ugovorenih radova izvršena je

  • sanacija starog savskog mosta i to: kompletna AKZ čelične konstrukcije mosta, ojačanje ležišnih greda stubova karbonskim trakama, izrada a.b. obloge betonskih stubova, zamena hidroizolacije i sanacija ivičnjaka i slivnika, zamena ležišta, zamena mostovskih i šinskih dilatacija.
  • Rekonstrukcija koloseka i KM mreže , rekonstrukcija  pristupnih saobraćajnica mostu i saobraćajnice na mostu sa završnim slojem od trvrdo livenog asfalta.
  • Elektro radovi i radovi na izradi saobraćajne signalizacije i opreme

Svojim stručnim angažovanjem, razmatranjem projekta, sagledavanjem stvarnog stanja na licu mesta i kontrolom izvođača radova,  stručni tim nadzora je omogućio da se Ugovor izvede sa velikom uštedom Naručioca, koja je iznosila oko 25% ugovorene vrednosti radova. Radove je izvodila firma "Intermost".

image004 image006
Radovi u toku Deo ekipe Stručnog nadzora
sa Investitorom Radovanom Drčom

U drugoj predkvalifikaciji DuoDec je učestvovao kao vodeći partner konzorcijuma firma koji su pored DuoDec-a sačinjavale stručne firme sa iskustvom za tražene oblasti vršenja stručnog nadzora : Putinvest, Petra-inženjering i Apro inženjering. Po oceni stručnosti i finansijskog kapaciteta, konzorcijum firmi je prošao predkvalifikaciju.

Na tenderu su dobijena dva posla: stručni nadzor na rekonstrukciji tramvajskih koloseka i KM za Kalemegdan i Požešku ulicu. Radovi  su se paralelno izvodili. Radove na rekonstrukciji šina kod Kalemegdana je izvodila austrijska firma "Alpina", a u Požeškoj ulici, austrijska firma "Swietelsky". Oformljene su dve ekipe nadzorne službe koje su sačinjavali članovi konzorcijuma i stručni saradnici.Formirani konzorcijum je sa stručnim saradnicima u potpunosti zadovoljio zahtevima Naručioca i u pogledu dovoljnih kapaciteta u ljudstvu i finansijama. DuoDec je sa formiranim konzorcijumom uspešno obavio oba posla.

Rekonstrukcija šina kod Kalemegdana dužine 1 km dvokolosečne tramvajske pruge( od pristaništa do Dušanove ul.),  je obuhvatila zamenu nosećih ploča, postavljanje šina, izradu ispune, asfaltiranje, izradu ivičnjaka i trotoara, sanaciju potpornog zida, izradu dva propusta, rekonstrukciju KM, elektro radove, izradu saobraćajne signalizacije i ugradnju saob.opreme.

image012 image008 image010
KALEMEGDAN:
Šef nadzora sa Izvođačem
Izvođenje radova Izvođenje radova

Rekonstrukcija šina u Požeškoj ul. u ukupnoj dužini od oko 4km dvokolosečne tramvajske pruge (od Gospodarske mehane do okretnice u Požeškoj ulici), je obuhvatila zamenu nosećih ploča i pregled postojećih sa proširenjem sa jedne strane, postavljanje šina, izradu ispune, sanaciju potpornog zida, sanaciju tri mosta, rekonstrukciju KM, elektro radove, izradu saobraćajne signalizacije i ugradnju saobraćajne opreme, kao i kompletnu rekonstrukciju kolovozne konstrukcije u Požeškoj ulici sa rekonstrukcijom  trotoara i ivičnjaka.

image018 image016 image014
POŽEŠKA:
Izvođanje radova
Izvođenje radova Šef nadzora sa Izvođačem,
radovi na mostu
 
Naslovna Reference Rekonstrukcija tramvajskih koloseka, kolovoza i KM u Beogradu