DuoDec d.o.o.

II faza obilaznice Rožaje

Izrada idejnog rešenja tunela i mostova / po dve varijante, uporedna analiza / i Glavnog projekta tunela i mostova.
Investitor: Crna Gora, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva,
Direkcija za saobraćaj.
 
Naslovna