DuoDec d.o.o.

Metro stanice Almali i Abaja - Kazakhstan

Konsalting i projektovanje 

   
OPŠTI PODACI
Lokacija - Almati, bivša prestonica, najveći grad Republike Kazakhstan,
324.8km2, 1.4 miliona stanovnika
Radovi se izvode na prvoj od planirane tri linije metroa
image001 image004

  • dužina trase prve linije je 8.56 km                                                                                       
  • 7 stanica, sve podzemne
  • građenje je započeto 1988. godine, privremeno obustavljeno 1994. godine
  • nastavljeno 2005. godine sa planiranim rokom završetka krajem 2010. godine
  • 3 tipa stanica
  • prva i poslednja stanica rađene su u otvorenom iskopu
  • sve ostale stanice rađene primenom NATM
  • stanice po redosledu pružanja: 
Raimbek (TIP 1),
     Žibek Žoli (TIP2),
        Almali (TIP2),
           Abaja (TIP3),
              Bajkonur (TIP3),
                 Tulpar (TIP3),
                     Alatau(TIP1)
 image006
  • prvobitni projekat prve linije metroa izradili su moskovski institut             "Metrogiprotrans" i institut "Lenmetrogiprotrans" iz St. Peterburga
  • projektom je predviđena gradnja klasičnom ("rudarskom") metodom
  • 2004. god prelazi se na NATM (Nova Austrijska Tunelska Metoda)
  • 2005. god renomirana austrijska firma "Beton und Monierbau" izrađuje projekat stanice "Žibek Žoli" po novoj tehnologiji
  • iste godine lokalna kompanija započinje izgradnju
  • radove su pratili česti zastoji i havarije prouzrokovani nestručnom radnom snagom i nepoznavanjem tehnologije gradnje
  • da bi obezbedio kvalitetnu i efikasnu izgradnju ostalih stanica, investitor donosi odluku o angažovanju kompanije iz inostranstva
  • kompaniji "Energoprojekt Niskogradnja" poverena je izgradnja sledeće po redu stanice - "Almali"
  • nikakav projekat stanice "Almali" nije postojao, investitor jedino omogućava uvid u projekat stanice "Žibek Žoli"
  • "Energoprojekt Niskogradnja" traži konsultantsku firmu sa iskustvom u projektovanju podzemnih konstrukcija primenom NATM tehnlogije radi izrade projektne dokumentacije za izgradnju stanice "Almali"
  • na osnovu iskustva i referenci u projektovanju objekata sličnog tipa, "Energoprojekt Niskogradnja" angažuje firmu "DuoDEC"
  • nakon uvida u projekat stanice "Žibek Žoli" i projektni zadatak stanice "Almali" zaključeno je da su stanice istog tipa ali ih karakteriše nekoliko bitnih razlika
  • stanice "Žibek Žoli" i "Almali" razlikuju se po: 
   • geomehaničkim karakteristikama tla
   • dubinama na kojima se nalaze
   • dispozicionim detaljima
  • firma "DuoDEC" je uradila statički proračun koji je pokazao da se projekat stanice "Žibek Žoli" može iskoristiti uz neophodne izmene i dopune.
  • urađeni su i statički proračuni za nekoliko varijanti tehnologija izvođenja na osnovu kojih je odabrana najoptimalnija u smislu efikasnosti, ekonomičnosti i bezbednosti izvođenja
  • pored statičkih proračuna, firma "DuoDEC" uradila je i kompletan izvođački projekat koji sadrži sledeće pozicije:
   • tehnologiju iskopa, izrade primarne i sekundarne obloge i hidroizolacije
   • planove armature primarne i sekundarne obloge, radioničke crteže remenata primarne obloge sa pripadajućim detaljima
   • razradu detalja tunelske oplate

 

image008

image009

image012

image013 image015 image017

STANICA ALMALI

image022 image019
  • Dno iskopa se nalazi 37 metara ispod površine terena 
  • Jako nepovoljne geotehničke karakteristike
  • Zona 9. stepena seizmičke aktivnosti.
  • Stanica se sastoji od staničnog dela, prilaznog hodnika i tehničkih prostorija
  • Stanični deo se sastoji od 3 tunelske cevi, od toga 2 bočne cevi za prolaz voza  sa peronskim pločama, dužine 115 m svaka, i srednje cevi za prilaz putnika dužine 104 m. Tokom gradnje, tunelske cevi su međusobno nezavisne a nakon završetka izgradnje spajaju se poprečnim prolazima na osovinskom rastojanju od 10 m.
  • Prilazni hodnik se nalazi u produžetku srednje stanične cevi, dužine je 45 m i od njega vodi bočni hodnik ka kosom tunelu gde se nalazi eskalator za prilaz putnika.
  • Tehničke prostorije se nalaze u nastavku prilaznog hodnika i ukupne su dužine 45 m. Poprečni presek prilaznog hodnika i tehničkih prostorija je identičan ali se razlikuje od poprečnog preseka tunelskih cevi stanice
  • Svaka cev je rađena nezavisno, primenom Nove Austrijske Tunelske Metode, koja se sastoji iz sledećih faza:
   • pobijanje zaštitnog krova od čeličnih cevi O144/6 mm
   • iskop
   • izrada primarne obloge od armiranog torkret betona i čeličnih lučnih remenata
   • postavljanje hidroizolacije
   • izrada sekundarne obloge od armiranog betona
  • Iskopano je 37188 m3  tla
  • Ugradjeno je:
   • 6850 m3  torkret betona
   • 12840 m3  betona
   • 1604 t armature
   • 14428 m2  hidroizolacije
image024image035image037
  • Nakon kvalitetno izvedenih radova na stanici "Almali", "Energoprojekt Niskogradnja" dobija posao na izgradnji naredne stanice u nizu, stanice "Abaja"

  • od projektne dokumentacije investitor jedino obezbeđuje projekat sekundarne obloge stanice "Tulpar" koja po tipu odgovara stanici "Abaja"

  • nedostaje projektna dokumentacija za  tehnologiju radova i primarnu oblogu

  • ne postoje ni projekati tehnologije i primarne obloge stanica koje po tipu odgovaraju stanici "Abaja"

  • image041

  image039

   

  • Tim koji pobeđuje ne treba menjati - za izradu projektne dokumentacije ponovo se angažuje firma "DuoDEC"

  • firma "DuoDEC" izrađuje preliminarni statički proračun na osnovu kojeg su usvojene dimenzije primarne pograde i geometrija iskopa

  • urađeni su brojni dodatni proračuni koji su omogućili izbor najoptimalnije tehnologije izvođenja radova sa aspekta efikasnosti, ekonomičnosti i bezbednosti

  • osim statičkog proračuna, firma "DuoDEC" izrađuje i kompletan izvođački projekat koji u sebi sadrži: 

    • tehnologiju iskopa, izrade primarne i sekundarne obloge i hidroizolacije
    • planove armature primarne i sekundarne obloge
    • razradu detalja tunelske oplate

  STANICA ABAJA

  • image046

  image043

   • Dno iskopa se nalazi na 72 metara ispod površine terena
   • Jako nepovoljne geotehničke karakteristike
   • Zona 9. stepena seizmičke aktivnosti
   • Stanica se sastoji iz staničnog dela, prilaznog hodnika i tehničkih prostorija
   • Stanični deo se sastoji iz 3 tunelske cevi, od toga 2 bočne cevi za prolaz voza  sa peronskim pločama i srednje cevi za prilaz putnika dužine 108 metara svaka.
   • Površina stanične platforme 1495 m
   • Prilazni hodnik se nalazi u produžetku srednje stanične cevi, dužine je 45 m i od njega vodi bočni hodnik ka kosom tunelu gde se nalazi eskalator za prilaz putnika.
   • Tehničke prostorije se nalaze u nastavku prilaznog hodnika i ukupne su dužine 45 m. Poprečni presek prilaznog hodnika i tehničkih prostorija je identičan ali se razlikuje od poprečnog preseka tunelskih cevi stanice.
   • Stanica je građena primenom Nove Austrijske Metode, koja se sastoji iz sledećih faza:
    • pobijanje zaštitnog krova od čeličnih cevi O114/7 mm
    • iskop
    • izrada primarne obloge od armiranog torkret betona i čeličnih lučnih remenata
    • postavljanje hidroizolacije
    • izrada sekundarne obloge od armiranog betona
   •  Iskopano je 31294 m3  tla
   •  Ugradjeno je:
    •  5406 m3  torkret betona
    • 11106 m3  betona
    • 1788 t armature
    • 11156 m2  hidroizolacije

   
  image048

  image052

  image050

   

   

   

   
  Naslovna Reference Metro stanice Almali i Abaja - Kazakhstan